Tụ điện NIPPON

Giá: Liên hệ

  • Tụ điện NIPPON với nhiều sản phẩm đa dạng mẫu mã, nhiều series đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng…Một số sản phẩm như: CHA, FL, GPA, FTP, GXE, KMG, KRE…..
Danh mục: