Tụ điện DC BHC

Giá: Liên hệ

BHC Aerovox Ltd nằm ở Weymouth (Anh) là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của châu Âu về tụ điện nhôm lớn. Họ thiết kế và sản xuất cả hai tụ điện DC và AC (động cơ khởi động) để lọc, làm mịn, và các ứng dụng xả xung. Cung cấp năng lượng (ví dụ như biến tần, UPS, DC, xả năng lượng) và động cơ (ví dụ, tốc độ thay đổi AC động cơ khởi động) lĩnh vực thị trường. BHC Aerovox đã phát triển công nghệ chế biến giấy nhôm và điện giải riêng của nó. Điều này cho phép họ cung cấp những thiết kế tụ điện tùy chỉnh để 600Vdc (đánh), nhiệt độ hoạt động từ -55 ° C đến + 125 ° C, thấp ESR / cao gợn (ví dụ như ổ đĩa động cơ) hiện tại, và CV cao cho mỗi đơn vị thể tích (ví dụ như biến tần).

Danh mục: